ข้อสอบ คํา สมาส สนธิ พร้อม เฉลย

แบบทดสอบ คำสมาส คำสนธิ คำสนธิ คือ คำสมาส ประเภทหนึ่งที่นำพยัญชนะ ตัวสุดท้ายของคำหน้าไปแทนที่ อ ตัวแรกของคำหลัง เช่น ชล + อาลัย = ชลาลัย ศิลปะ.

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด.

ข้อใดมีการสนธิทุกคำ สังฆราช ธันวาคม.

ข้อใดมีคำสมาสอยู่ในข้อความ.

Dec 26, 2018  · ภาษาไทย ม.2 คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ ตอนที่ 1 ครูสมศรี เขียวชะอุ่ม – Duration: 54:46.

ข้อ 12 ตอบข้อ 2 เป็นคำ สมาสทุกคำ ข้อ 1 นภาลัย สนธิ นภา+อาลัย ข้อ 3 ชิโนรส สนธิ ชิน+โอรส,

คำ สมาส คำ สนธิ; โครงสร้างพยางค์ (1) โครงสร้างพยางค์ (2) ชนิดของคำ และสำ นวนไทย.

ข้อสอบพร้อมเฉลย (22)

คำที่ลงท้ายด้วย “กร” กสิกร วิศวกร กรรมกร เกษตรกร วิทยากร. คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด. ๑ ข้อใดไม่ใช่คำสมาส

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ม.ปลาย พร้อมเฉลย.

โจทย์ภาษาไทย มัธยมปลายพร้อมเฉลย แนวข้อสอบวิชาภาษา.

ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิทุกคำ.

ความสุขของกะทิ Pdf “ความสุขของกะทิ” เป็นนวนิยายของ งามพรรณ เวชชาชีวะ ที่ได้รับการพิจารคัดเลือก «“√ “√µ¬ ∂“π √ Ëπƒ∑ —¬ —®®æ —π∏ ÿå 631 ªï∑’Ë ÛÚ ©∫ —∫∑ ’Ë Û °.§.-°.¬. Úıı µÕπ·∫à߇ª ìπ. The Moon Represents My Heart ประวัติบริษัทเสริมสุข ประเภทของสื่อการเรียนรู้ ข้อสอบ Pat2 พร้อม เฉลย อย่าง ละเอียด Mar 10, 2019  · ข้อสอบ pat 2 วิชาเคมี + วิชาฟิสิกส์ พร้อมเฉลย (วิธีทำ) ฝึกกันเลย!! สรุป 19 สูตรฟิสิกส์ ที่มักจะเจอบ่อยๆ ในข้อสอบ